Místní knihovna ve Vrutici

Ceník

Ceník placených služeb a poplatků
 
Příloha Knihovního řádu Místní knihovny Vrutice 
 
I. Registrační poplatek
   Registrační poplatek se vybírá předem, a to ve výši:
   10,- Kč za kalendářní rok – děti do 15 let
  10,- Kč za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let
   Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70 let.
 
II. Náhrada všeobecných škod
- čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2)
- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
 1. uvedení do původního stavu
 2. dodání jiného vydání díla
 3. finanční náhrada (cena díla podle cen na trhu v době ztráty)
 
 
Tento ceník vstupuje v platnost dne 31. 10. 2002.